Bouřní Vládci

Bouřní Vládci

Iminir

Nedovol nikomu, aby zpozoroval nebo aby se staral o tvoji slabost

Jejich úzkost zasáhla srdce Zimního Vlka a on zjistil, jak jeho slabost zranila jeho sourozence v tak napjatých a nejistých časech. Získal zpět kontrolu nad svými emocemi a vzal na sebe odpovědnost, aby se pokusil vést své sourozence, jak si myslel, že by Otec Vlk chtěl. Svou loajalitu daroval vlkodlakům dostatečně silným, aby mu veleli a podrobili si ho, a všem jejich potomkům propůjčil část své síly. Vštípil jim svůj smysl pro zodpovědnost a předal jim lekci, že vůdce musí vždy nést své břímě se silou a důstojností, jinak budou jeho následovníci trpět. A bez ohledu na to, co se stane nebo co si o něm mohou ostatní myslet, vůdce musí udělat vždy to, co se od něj vyžaduje a věřit dějinám, že vychválí jeho správnost.

Dnes Bouřní Vládci stále nesou břímě, jak to Skolis přikazuje, pokouší se vést své bratrance v ostatních kmenech, aby udělali práci, která zůstala díky smrti Otce Vlka nedokončená. Vědí, že musí být silní a nepoddajní, aby žili podle své povinnosti, nikdy se nedrží zpátky kvůli strachu, slabosti nebo z obav, že by jejich bratranci neschvalovali jejich metody. Vše, na čem záleží, je udělat to, co je potřeba, aniž byste selhali nebo si stěžovali.

Vzhled: Bouřného Vládce můžete často rozeznat podle toho, jak se nese a jedná s ostatními. Stojí tak nějak příliš blízko a tyčí se nad každým, s kým mluví, zvedají své ocasy ve vlčí podobě nebo koulí rameny ve své dvounohé podobě. Oční kontakt udržují déle, než je většině lidí příjemné, a když mluví, ukazují zuby. Lidem tykají a nazývají je křestním jménem bez ohledu na konvence, ze široka gestikulují a nikdy se nezdráhají navázat neformální fyzický kontakt - prakticky smetou každého kolem sebe do pasivního, naslouchajícího postavení.
Všechny klenoty, které nosí, ukazují nápadně a udržují je v naprosté čistotě.

Totem: Skolis, Zimní Vlk, druhé nejstarší spirituální dítě Otce Vlka po Strašlivém Vlku. Jeho povinností bylo starat se a chránit své bratry a sestry, když byl Otec Vlk jinak zaměstnán. Bouřní Vládci požadovali, aby projevil tu samou odpovědnost ke svým duálním bratrancům, a silou vůle a šlach, ho přinutili souhlasit. Bude loajálním patronem svého kmene tak dlouho, dokud je bude považovat za toho hodné, ale začnou-li někdy vykazovat slabost, určitě je opustí.

Organizace: Ne každý Vládce může být alfou a uvědomění si této skutečnosti drží smečku před roztříštěním pod náporem vlastní rivality. Ti, kteří nejsou ve vedení smečky se snaží prokázat svou výjimečnost jinými způsoby. Pokud je ale situace rovnocenná, Vládce se pravděpodobně pokusí stát alfou v nové smečce.

Tohle je tvoje území, že? To jsem mohl tušit. Ne, nic neříkej, a nech mě ti říct, co uděláme, abychom ho vyspravili.

Názory:
Čisté kmeny: Milosrdenství Luny převažuje hořké, pomstychtivé dogma jejich nedůtklivého fanatismu. Však uvidíme, kdo zůstane stát poslední.
Upíři: Pokud jsou skutečně nevidění páni noci, proč je každý jejich pohyb určován nehynoucím strachem z jejich kořisti?
Mágové: Svou sílu skrývají dobře - neexistuje žádný způsob, jak je rozeznat od obyčejných lidí, dokud není příliš pozdě. Jeden by se divil, jestli mají strach o lidské stádo a nebo jestli se skrývají před věcmi, které oni vidí, zatímco my ne.
Lidé: Ti nejhorší z nich se pokorně uculují nebo si podlézají, takže je nemožné je respektovat. Ti nejsilnější riskují odcizení se dokonce vlastnímu druhu, zapomínaje, co je činí silnými, takže nemohou ani začít.

Dary: Dominance, unikání, počasí

Věhlas: Čest

ZPĚT