Daeva

DAEVA

Daevy jsou emocionální, smyslní a přitažliví. V řadách těchto démonických svůdců jsou sexuálně zaměření predátoři, stejně jako smyslní hedonici. Podle historiků je to jeden z nejstarších klanů. Jeho jméno naznačuje původ z Perské mytologie a spisy označují jako zakladatele Rodného, známého jako Aesma Daeva. Upíří učenci se nicméně přou, jestli byl opravdu nemrtvý a nebo texty mluví jen o démonu chtíče a hněvu.
Název Daeva časově předchází obecně uznávanému období vzniku společnosti Rodných - v dobách vzestupu antického Říma. Jisté je, že už před tím existovaly jisté formy Daev, ale jestli měli svoji vlastní společnost, nebo byli jen sebrankou chtíčem posedlých individuí vstalých z mrtvých, není známé. Po vzestupu Říma se Daevy stali neoddělitelnou součástí společnosti Rodných a upíří historie ukazuje, že byli velmi aktivní v Kamarille.

Přezdívka: Sukubové (muži jsou někdy nazýváni Inkubové, ale většinou se pro členy používá ženská verze přezdívky)

Vzhled: Daevy často příjmají nové členy v poblouznění - nebo alespoň ve víru vášně - a jen výjimečně se zapletou se smrtelníky, kteří nejsou přitažliví. Proto je většina Daev nadmíru krásná. Klan je také vysoce naladěný na společenský proud a módní trendy - pro lepší splynutí a nalákání kořisti.

Organizace: Status je u Daev výlučně sociální záležitost a mnoho mladých se spíše podobá hašteřivým skupinkám než děsivým stvořením temnot. Ale ani staré Daevy nejsou neznalé malých vendet a dlouhotrvající zášti. I když se Sukubové raději spojují s těmi z vlastního klanu, když dojde na to, čelit okolnímu nebezpečí, přesto se pak chovají velice soutěživě, jako by šlo o jiné Rodné, možná dokonce víc. Daevy nemají žádnou oficiální strukturu. Ten, kdo je dominantní společensky a politicky ve věčném tanci smrti, je dominantní i v klanu jako celku.

Názory:
Gangrel - Jsou to bestie, zajisté, ale jejich zvířecí těla přesto obsahuji opravdu děsivou divokost.
Mekhet - Upoutali se k životu ve stínu, ale je to před pohodlím nebo strachem?
Nosferatu - Stojí na druhém konci všeho, čím jsou Rodní.
Ventrue - Co je větší prokletí, slabost mysli a nebo zodpovědnost udržet si bližní?
Vlkodlaci - Ne, děkuji. Gangrelové nám stačí.
Mágové - Představa smrtelníka s takovým druhem moci je... fascinující. Určitě jim nebude vadit trocha té rozmluvy. Vite, co tím myslím.
Lidi - Tak prostá stvoření. Jsem vděčný, že už jedním nejsem. Přesto... přál bych si, abych si alespoň trochu lépe pamatoval, jaké to bylo.

ZPĚT