Sbohem, příteli!

18.11.2017

Dnes nad ránem nás po dlouhé nemoci a zázračném zlepšení stavu opustil náš drahý a vážený přítel a druh, hrabě Richter von Schwarzwald.

Seznam jeho politických, vědeckých a výzkumných úspěchů je příliš dlouhý pro tyto krátké řádky. Přopomeňme jen krátce jeho dlouhodobé působení v armádě na úkolu s vysokým utajením.

Křehké zdraví našeho vzácného přítele podlomilo jeho společenské fungování, dlouhou dobu prakticky nevstával z lůžka. Zázračně se mu ulevilo včera v noci, z nově nabytého života se však netěšil dlouho - osudným se mu stala vítačka se svobodou v casinu Růžový podvazek. Náhlé vzrušení porušilo baronovo léta nezjištěné mozkové aneurysma a přivodilo rychlou smrt.

Čest tvé památce, drahý příteli! Tvůj přítel Novák vzpomíná se slzou v oku.