Lovci v Temnotě

Lovci v Temnotě

Meninna

Nedopusť, aby bylo zneuctěno jakékoli posvátné místo na tvém území

Prvorození lovili v noci i ve dne. Ale jak Lovci v Temnotě vypráví, Hikaon-Ur, Černá Vlčice, byla tou, která byla nejvíce doma právě v noci. Když smečka Otce Vlka lovila v noci, byla první, kdo nalezl stopu. Když smečka odpočívala po únavném denním lovu, Hikaon strážila doupata svých bratrů a sester, zatímco spali. Když slunce zapadlo a vyšel měsíc, neexistoval rychlejší a tišší lovec, než ona.
Lovci v Temnotě se soustředí prvořadě na místa nejdále od účinků zásahu lidstva. Označují si velké plochy území v prvotní divočině, pečují o posvátná místa a starají se o duchy, kteří jsou v tomto prostředí endemičtí. Znají přirozené rytmy krajiny, kterou si zvolí; od chodu období přes otáčení vodního cyklu až po chod domorodého zvířecího života.
Navzdory jejich spřízněnosti a přednostem pro nezkrocená teritoria, Lovci v Temnotě nejsou cizinci ve městech lidí. Uznávají, že posvátná místa ve městském Stínu nejsou méně důležitá, než ta za hranicemi dosahu lidí. Skutečně, věnují se péči o důležitá městská dějiště, aniž by narušili podivný ekosystém městského života. Lovci v Temnotě nejsou v městských teritoriích o nic méně dokonale utajenými dravci, než jsou v divočině.

Vzhled: Protože si libují v prvotní povaze a existenci, Lovci v Temnotě tráví značný čas v podobě Urhan. Mají škálu zabarvení a fyziognomie, která se dá nalézt mezi domorodými druhy vlků: od zaprášeného, žíhaného kožichu bažinných vlků v Everglades až po dlouhé, krémově bílé kožichy vlků z arktické tundry. Černé kožichy jako u jejich totemové patronky nejsou mezi členy kmene o nic běžnější než u jiných, ale někteří považují takový kožich za znamení přízně Hikaon. V podobě Gauru jejich kožichy ztmavnou a prodlouží se a jejich těla upřednostňují vytáhlou hbitost.
Když se toulají po městských ulicích, Lovci obvykle nosí takzvanou městskou kamufláž (to je neznačkové, nepopsatelné, jednoduché oblečení ve mdlých zemských barvách), které přitahuje jen málo pozornosti.

Totem: Hikaon, Černá Vlčice, suverénní dravec a neviděný strážce doupat bratrů a sester. Získává sílu z toho, co jiní odmítají nebo berou za zaručené. První Lovci v Temnotě ji stopovali celé roky než ji nakonec obklíčili v jejím doupěti a získali od ní slib patronství.

Organizace: Lovci v Temnotě vyžadují od svých alf velkou sílu a na oplátku nabízí naprostou loajalitu. Ve chování smečky jsou nejvíce podobni vlkům. Často trvají na tom, že alfa jí první a obrací se proti těm, kdo zpochybňují způsoby jejich alfy. Také věří, že by měli mít jak alfu muže, tak alfu ženu. Alfa je nezpochybnitelný vůdce; nejvýše postavený vlkodlak opačného pohlaví často jedná jistým způsobem jako druhý alfa. Druhý alfa má větší prostor k navrhování oprav k rozhodnutí alfy, nebo hovoří o stížnostech smečky a alfa může souhlasit, aniž by ztratil tvář.

Dali jsme mu dostatek šancí, aby se obrátil, ale ignoruje každé naše varování. Budiž.

Názory:
Čisté kmeny: Jejich hněv a loajalita k sobě navzájem je čistá - vše ostatní je poskvrněno a prohnilé.
Upíři: Lidé jsou krátkozrací a krutí. Upíři mají větší perspektivu - a jsou stále krutí. Buď opatrný.
Mágové: Dívají se zpět do doby, kdy bylo lidstvo uctivější nebo se dívají kupředu ke snům o nadvládě?
Lidé: Ti, kdo jsou ochotni vidět a slyšet - dokonce i když to, co vidí a slyší, je děsí - jsou nadějí jejich druhu. Zbytek je ničím.

Dary: Elementy, příroda, plížení

Věhlas: Čistota

ZPĚT