Páni Železa

Páni Železa

Farsil Luhal

Cti své území ve všech věcech

Město není něco, kde žijete, je to něco, čehož jste součástí. Je spirituální, mentální, fyzické, sexuální a niiterní, to vše najednou. A je to jejich území.
Podle kmenové tradice, Rudý Vlk, Sagrim-Ur, strávil každou svou bdělou hodinu tím, že se ptal Otce, proč déšť padá, proč hory stojí, proč vítr vane... Na každou otázku byla odpověď Otce Vlka ta samá: "Děje se tak a je to tak dobře. Nic víc nemusíš vědět."
Ale Sagrim nebyl nikdy s touto odpovědí spokojen. Ptal se, protože chtěl věci měnit a pozorovat, co se stane, kdyby dokázal překonat něco z přísné rovnováhy, jejíž udržování bylo povinností Otce Vlka.
Nikdy by nehájil smrt Otce Vlka, ale ani neučinil nic, aby ji zastavil, když tento osudný útok přišel. I tehdy, když Otec Vlk umíral a vrčel v bezmocné zuřivosti, Rudý Vlk se na něj díval se skrytým podivem, představoval si, jaké by mohly věci být, kdyby jim bylo dovoleno pokračovat bez kontroly. Ale byl to Sagrim sám, kdo se změnil, když ho Otec Vlk chytil a držel ho jen pod jednou svou slabou tlapou aby k němu promluvil: "Věci teď nebudou takové, jaké mají být. Všímej si jaké jsou a pamatuj, o čem jsem ti říkal, že je dobré."
Rudý Vlk předal tuto legendu a svou osobní část Přísahy svým prvním Zavrženým a Páni Železa jeho moudrost ctí doteď. Vědí, že Uratha již nikdy nebudou pány Země, jako byli jejich předci, ale vidí, že potencál vzít na sebe tuto roli je v lidstvu lidstvu. Proto udržují krok s rychlým tempem, jakým se lidstvo mění a zaznamenávají, jak dobře to jde. A jak lidé mění tvář světa a tvar Stínu, Páni Železa používají nejlepší výtvory lidské vynalézavosti, aby zlepšili a uctili svá území.
Farsil Luhal však přesto neopouští svůj vlastní druh. Konec konců, nechtějí být lidmi. Chtějí být schopni vzít si to, co z lidské síly potřebují kdykoli to chtějí, a udržovat spojení se Stínem, který lidé nemohou.

Vzhled: Páni Železa většinou upřednostňují moderní střih, který je přijatelný nebo očekávaný u lidí v jejich okolí. Někteří dávají přednost průměrnému nezábavnému střednímu obchodnímu kroji, zatímco jiní se pokouší zůstat na ostré hraně kolektivní módy.
Ve válečné podobě si někteří Páni Železa vytváří znepokojivý vzhled, zrcadlící městské prostředí hluku, zákoutí a hrůzy. Někteří upravují svou srst, barvenou do hrozivých barev. Jiní do ní zaplétají řetězy a v jejich spojích na ně věší kovové nebo skleněné symboly a piktogramy. Někteří se přesto vyhýbají takovýmto ješitnostem a nechávají divokou realitu jejich přirozené podoby Gauru, aby sloužila jako připomínka, že jsou mnohem víc, než lidé, kterými se zdají být.

Totem: Sagrim, Rudý Vlk, který byl vždy uctivý, věčně zvědavý a geniálně lstivý. Jemu byla udělena odpovědnost za pozorování lidstva a pro Otce Vlka stopoval účinky, které měly tyto bytosti nevědomě na říši Stínů. První Páni Železa získali jeho patronát tím, že obhájili svou věc a rozluštili jeho hádanky, čímž dokázali svou způsobilost.

Organizace: Páni Železa jsou pozoruhodně individualističtí, když přijde na jejich smečky. Někdo může být spokojen ve smečce vedené železnou pěstí, zatímco jiný dává přednost rovnostářskému sdílení moci, které jeho smečka praktikuje. Ačkoli Pán Železa může být často stejně protikladný jako Elodoth, jejich kodex přizpůsobení se též uplatňuje na jejich systém hodnosti.
Město není jen nějaký les nebo džungle oblečená do oceli a skla, je to jedinečné území se svými vlastními pravidly a životním cyklem dravce. Pojď, ukážu ti to.

Názory:
Čisté kmeny: Časy se mění a nejsme těmi bastardy, kterými jsme byli. Když to dokáže přijmout Luna, proč by to nemohli udělat i takzvaní Čistí?
Upíři: Stagnace, lehkomyslné predátorství a neumírající smysl pro nárokování, který oblékají do noblesní laskavosti... Určitým způsobem jsou zrcadlem toho, kde můžeme udělat chybu.
Mágové: Pokud jsou tito... lidé dalším krokem v lidské evoluci, jaká změna musí přijít, že je činí potřebnými?
Lidé: Požehnej těmto ošklivým, surovým a krátce žijícím géniům za to, že nás zaměstnávají. Jaký by byl bez nich život?

Dary: Vědění, formování, technologie

Věhlas: Lstivost

ZPĚT