Stahování temnoty

Stará cikánka zírala na tarotové karty.
Temnota, zánik, smrt.
Rozervání něčeho, co mělo zůstat v celku.
A oni přijdou. Přijdou z té druhé strany... ne jen oni, ale také ti, co přísahali Zemi chránit.
Začne válka. Ne ta vedená zbraněmi, které mají v rukou lidé, ale válka skrytá. Vedená na mystické rovině, nicméně stejně děsivá a zkázonosná.
Přijdou mnozí.
Každý z nich tu bude cítit šanci, ale kdo si uvědomí o co doopravdy jde?
Má je varovat? Už nekolikrát to udělala a místo vděku se dočkala nenávisti.
A kdo by přišel pro radu?
Stvoření z temnot? Děti dravce nebo ti, jejichž hranice hoří dlouho a vytrvale?
Nebo ti, kteří ji samotnou považují za Zlo?
Cikánka shrnula karty a zvedla své staré tělo z křesla. Podvědomě prozkoumala ochrany, které strážily její obydlí.
Na krk si pověsila starý stříbrný růženec a na prsty natáhla tři psrteny s křížem.
Její rty zašeptaly vroucnou motlitbu k Bohu spojenou s žádostí o sílu.
Bude ji potřebovat.

ZPĚT