Brno
Sem vložte podnadpis

Do roku 1900

Brno bylo až do konce 19. století pod nadvládou kovenantu Invictus. Knížetem se stal kolem roku 1700 bývalý generál, nyní Ventrue, Jean Louis Raduit de Souches, který město ještě jako smrtelník ubránil. Jeho Sir si nemohl vybrat nikoho lepšího, protože de Souches provedl Brno přes několik staletí.
Micméně mnohé intriky způsobily, že de Souches byl sesazen a poslán do Francie. Na jeho místo byl dosazen František Rusek, bývalý brněnský šerif.
Ve stejnou dobu se ztratili na Špilberku dva Rodní.
Rusek nechal celé místo pečlivě prohledat, ale nic nenašli. A tehdy se s ním spojila Olga Irinovna, nosferatu Yaggelita z Kultu Čarodejnice, a nabídla mu, že když jim povolí vstup do města, vyšetří to. Rusek znal mystickou sílu tohoto klanu a přístup jim povolil.
Tím se sem dostal Kult Čarodějnice.
Irinovna na problému opravdu pracovala, ale informace zůstávaly uvnitř jejího klanu.
V průběhu let Rusek zjistil, že ztratil kontrolu nad městem. Pokusil se ji získat silou... a nikdy jej už nikdo nenašel.

2. Světová válka

Benevolence Kultu byla takřka bez hranic a bezvládí se brzy projevilo. Brno se stalo nebezpečným. Neopatrný magický pokus Irinovny vedl k její konečné smrti a otevření Clony. Město během druhé světové války bylo zahlceno spirity.
Vlkodlačí smečky zavětřily loviště a stáhly se do města. Na obloze nad Brnem se honily stíhače lidských armád a v tmavých ulicích bojovali Zavržení s nebezpečím zpoza Clony.
Zavržení přišli zabíjet Spirity a Čistí... přišli zabíjet Zavržené.
Válka propukla a upíři, kteří tu žili, do ní byli zataženi.
Zemřel Babinský, zničen v kanálech pod Brnem. Zničeni byli také František Napp, který se pokusil Clonu uzavřít na vlastní pěst svojí silou Pravé víry i Alois Štorm a Karel Absolon.
Za cenu strašlivých ztrát a s pomocí několika upírů dokázala Smečka Zavržených Clonu zacelit.
Jediný přeživší upír odešel a zbytky smečky zamířily jinam.
Na Brno byla uvalena kletba a žádný Rodný o ně nestál. Ani smečky Zavržených se k tomuto městu nepřibližovaly.
Bylo to Tabu. Pro všechny.

Jaro 2017

O 72 let později se to malé město v srdci Evropy začalo ozývat znovu.
Podle informací z různých zdrojů se nad ním začala stahovat magická mračna. Dny byly stále temnější, stíny méně výrazné, lidé neklidnější. Ulicemi se opět proháněli divocí duchové a zasahovali do záležitostí smrtelného světa. Dokonce se rozneslo, že mračna jsou natolik hustá, že dovolují upírům procházet se tam i ve dne. Věc, která se nestala nikdy dřív.
V tuto chvíli nemohl být nikdo z mocenských skupin supernaturálů mimo, všichni museli jednat co nejdřív.
Upíří kovenanty vyslaly každý vlastní skupiny. Na scéně se objevila skupina lovců a dorazily také dvě smečky vlkodlaků.To vše v jednom malém městě, které mělo být prázdné.
Nebylo.

První běh

Skupiny supernaturálů, které zamířily do Brna měly zoufale málo informací. O městě, o magické anomálii i o politické situaci.
Brzy po příchodu zjistily, že v něm nejsou jediní. Že ve městě existuje mocenská struktura a to už po nějakých 30 let!
Jako princ figuroval jistý Lithio Bonetti, člen Lancea Sanctum, pozici šerifa zastával Gregor Jegorovič Muromec, člen Kultu čarodejnice. Z Rodných se ve městě pohybovala ještě Asha z Ordo Dracul, Grakorius také z Kultu čarodejnice a tajemný Dro.
Tato pětice prý ustanovila v Brně mírové území, takže nebylo zvláštní, že byli k této sestavě přizváni také dva vlkodlaci, Vyjící na měsíc a jeho družka Stříbrošedá. Co už mohlo vzbudit nějaké otázky byla přítomnost Lovce Ondřeje, podle všeho na odpočinku, a Ester, cikánské vědmy.
Nikdo z nich nebyl příliš nadšený, když se Brno zaplnilo během jediného dne dalšími 50ti supernaturály a probuzenými.
Ale ani nově příchozí nebyli nastalou situací nijak potěšeni. V Brně měli mít volnou ruku ke všem plánovaným akcím a najednou byli svázáni pravidly a politikou.
Princ pro podporu klidu přidělil nově příchozím některá svá území jako projev dobré vůle a aby si nové skupiny zavázal.
Jak a jestli se mu to povedlo je diskutabilní, protože ke sklonku druhého dne mizí za poddezřelých okolností ze scény.
Jedinou výhodou přítomnosti místních supernaturálů se mohlo zdát, že zjištění, co se děje s Brnem bude vyžadovat pouze několik dotazů na správných místech.
Nestalo se, ani nikdo z přítomných nic nevěděl a krom teorií nemohli nabídnou zhola nic.
Mračna zatím dál houstla a skrz Oponu se prodíraly stále horší věci.
Situaci také komplikoval neznámý blogger pan Novák, který dost nevybíravým způsobem dokumentoval počínání supernaturálů ve městě, sám ovšem k nenalezení.

Prolog k druhému běhu

V současné situaci se vlády nad městem ujímá kvadriumvirát - Asha, Grakorius, Muromec a Dro.
Pod jejich záštitou fungují ve městě dvě elysia - MorsArt a Kryt. V těchto podnicích mají všichni supenaturálové garantovanou bezpečnost a sami nesmějí bez dovolení používat své supernaturální schopnosti. Původně fungující L.A.G. byl ponechán bez ochrany. Proslýchá se také, že bude zřízeno nové místo, které nebude přístupné smrtelníkům a kde budou mít supernaturálové nerušený klid na řešení vlastních záležitostí.
Samo město se po posledních událostech změnilo. Úřady smrtelníků aktivně i pasivně řeší problémy se slábnoucí clonou a také výsledky akcí supernaturálů v Brně. Většina z těch povšimnutých se oficiálně přisuzuje terorostickým útokům - výbuch morového sloupu, vraždy na různých místech města, ochormená doprava po dobu několika hodin. Některé se přisuzují řádění satanistických kultů a pochybných sekt - hlavně známky o rituálech na pochybných místech, vraždy či útoky s náboženským motivem. Ostatní se svádí na nepokoje pochybných skupin obyvatel, které strženy vlnou násilí využívají vzniklého zmatku.
Město se zaplnilo novými skupinami - policisté, ale také nenápadně se tvářící muži v dlouhých kabátech a pistolemi pod nimi. Jako reakci na vlnu násilí, které zaplavilo ulice města začala zbraněmi harašit i armáda.
V ulicích se objevují vojáci s útočnými puškami a plné výzbroji. Kontroly jsou častější a pečlivější. Gangy smrtelníků vycítily šanci na kořist a jsou stále drzejší.
Po Brně se začalo objevovat znepokojiné množství problematických ghoulů. Muromec a Vyjící museli zasáhnout.
V té době také vybuchly nálože na hrázi Brněnské přehrady. Nálože ale nevybuchly v celém rozsahu, a tak to odnesla "pouze" městská čtvrť Bystrc.
Problémy ve městě nedělají jen obyčejní lidé či ghoulové, ale také Vlkokrevní, ti, kterým v žilách koluje vlkodlačí krev, ale nerespektují jejich zákony a pravidla.
Kazatel, který hlásá, že Ježíš je falešný mesiáš, získává nové posluchače.
Major Sojka převzal velení nad armádními jednotkami a proslýchá se, že ví o supernaturálech.
A co se týká Clony, zdá se, že se situace uklidnila, obloha možná i malinko zesvětlala, každopádně následující dva týdny se situace nezhoršila.
Ano, dva týdny.
Tolik uplynulo od zmizení Prince...


Po druhém běhu

Během 14cti dnů od smrti Prince Litiha Bonnetiho se situace ve městě přiostřila. Jako by zmizení Gragoria a smrt Ondřeje nestačila. Do města přijela skupina z Hnutí Karthiánů, politici z Invictu a výprava Lancea Sanctum, která tu hledala své zmizelé předchůdce. Motivy Karthiánů byli neprůhledné, ale byli tu a jejich přítomnost byla rychle znát.
Objevila se tajemná Fae z Arkádie a vznesla své pozadavky. Svět Stínů kolem Brna byl náhle zarostlí trním a ani samotní vlkodlaci se tam nemohli pohybovat. Spirity začali být neodbytnější a nebezpečnější.
Asha z Kovenantu Ordo Dracul se prohlásila Princem.
Celé město se propadalo do Stínu více a více.
I přes rozbroje zájmových skupin byl nalezen důvod proč se Clona hroutila. Mocný artefakt držený armádou zmizel a trhlina se začala zacelovat. Ale okamžité zlepšení nenastalo a zdá se, že šero v Brně bude ještě alespoň několik let.
Ten kdo velel tomuto projektu, major Sojka, zmizel beze stopy.

K překvapení mnohých se objevil starý patron Brna, Drak který byl kdysi uvězněn nacisty v předmětu kterému se říkalo Šém. Kde nyní dlí ví jen několik těch, kteří u této události byli.

Ale důvody k radosti ještě nebyli. Z Prahy dojel vyslanec který chtěl vědět, co se tu děje. Asha vystoupila jako Princ a následně se Brno místo do Stínu propadlo do politických machinací. Byli určeni Primogeni kteří hovoří za jednotlivé Kovenanty.
Následně se v Brně zrodil jakýsi Dvůr, bylo vybráno několik důvěryhodných do silných pouic, jako Komoří či Bič. Šerif měl zůstat Muromec, ale ten se k polikaření otočil zády a odešel.
A nebyl sám. Dost Rodných kteří brali svůj úkol za splněný odešlo z města zpět tam, odkud byli povoláni. Odešla i jedna vlkodlačí Smečka i zbylí Lovci.
Smečka Sokola prohlásila Jižní moravu jako svoje loviště.
Fae zmizela a jdou povídačky, že Smečka Jestřába je jejími sluhy.

Brnu byla uznána jakási autonomie, nicméně se musí řídit politikou z Prahy...
Asha se chystá vypravit do Prahy poklonit se vládci území Čech, Moravy a Slezka.
Objevila se tu i jakási nová moc. Smrtelníci kteří jsou povětšinou nazýváni Satanisty, se spojili pod novou vůdkyní Magdalénou a vytvořili stranu se kterou je třeba počítat. Magdaléna sama se objevila na upírském sně,mu kde se představila vyslanci z Prahy.
Je tu také bytost která si říká Alina Irinovna, sice se sklonila před Princem, ale i když jsou o ní jisté zkazky, pokoru v nich nikdo nenajde.

A to se po Brnu mlsně ohlíží Vídeň i Bratislava.

Svoji aktivitu v Brně zvýšila i armáda a smrtelnické úřady. Zdá se, že Maškaráda uterpěla povážlivé trhliny.

Asi týden po všech událostech se na Brno snesl jakýsi klid...


Podzim 2018


Situace se během několika měsíců zklidnila... a změnila. Světla začalo přibývat... zatím pro smrtelníky téměř neznatelně, ale Prokletí začínají cítit malou nejistotu.

Armáda se částečně stáhla a po majoru Sojkovy se slehla země. Z médií zmizeli i zprávy o jeho kandidatuře na prezidenta republiky.

Lovci opustili město a co s nimi stalo nikdo neví. Pouze kolují zvěsti o tajemné Magdaléně, která žije na Starém Brně.

Vlkodlaci vypadají... o něco slaběji. Pronikají zvěsti že snad snimi přestávají komunikovat spirity.

Vlkodlaci i upíři si najímají lidi se zvláštními schpnostmi kterým se trochu opovržlivě říká Pěšáci.

Očekává se delegace z Prahy, kam odjela stávající princezna města Asha.

Zvyšuje se i zájem okolních měst, zvláště Vídeň a Bratislava mají zájem o to poslat sem své vyslance.