Brno

Do roku 1900

Brno bylo až do konce 19. století pod nadvládou kovenantu Invictus. Knížetem se stal kolem roku 1700 bývalý generál, nyní Ventrue, Jean Louis Raduit de Souches, který město ještě jako smrtelník ubránil. Jeho Sir si nemohl vybrat nikoho lepšího, protože de Souches provedl Brno přes několik staletí.
Micméně mnohé intriky způsobily, že de Souches byl sesazen a poslán do Francie. Na jeho místo byl dosazen František Rusek, bývalý brněnský šerif.
Ve stejnou dobu se ztratili na Špilberku dva Rodní.
Rusek nechal celé místo pečlivě prohledat, ale nic nenašli. A tehdy se s ním spojila Olga Irinovna, nosferatu Yaggelita z Kultu Čarodejnice, a nabídla mu, že když jim povolí vstup do města, vyšetří to. Rusek znal mystickou sílu tohoto klanu a přístup jim povolil.
Tím se sem dostal Kult Čarodějnice.
Irinovna na problému opravdu pracovala, ale informace zůstávaly uvnitř jejího klanu.
V průběhu let Rusek zjistil, že ztratil kontrolu nad městem. Pokusil se ji získat silou... a nikdy jej už nikdo nenašel.

2. Světová válka

Benevolence Kultu byla takřka bez hranic a bezvládí se brzy projevilo. Brno se stalo nebezpečným. Neopatrný magický pokus Irinovny vedl k její konečné smrti a otevření Clony. Město během druhé světové války bylo zahlceno spirity.
Vlkodlačí smečky zavětřily loviště a stáhly se do města. Na obloze nad Brnem se honily stíhače lidských armád a v tmavých ulicích bojovali Zavržení s nebezpečím zpoza Clony.
Zavržení přišli zabíjet Spirity a Čistí... přišli zabíjet Zavržené.
Válka propukla a upíři, kteří tu žili, do ní byli zataženi.
Zemřel Babinský, zničen v kanálech pod Brnem. Zničeni byli také František Napp, který se pokusil Clonu uzavřít na vlastní pěst svojí silou Pravé víry i Alois Štorm a Karel Absolon.
Za cenu strašlivých ztrát a s pomocí několika upírů dokázala Smečka Zavržených Clonu zacelit.
Jediný přeživší upír odešel a zbytky smečky zamířily jinam.
Na Brno byla uvalena kletba a žádný Rodný o ně nestál. Ani smečky Zavržených se k tomuto městu nepřibližovaly.
Bylo to Tabu. Pro všechny.

Jaro 2017

O 72 let později se to malé město v srdci Evropy začalo ozývat znovu.
Podle informací z různých zdrojů se nad ním začala stahovat magická mračna. Dny byly stále temnější, stíny méně výrazné, lidé neklidnější. Ulicemi se opět proháněli divocí duchové a zasahovali do záležitostí smrtelného světa. Dokonce se rozneslo, že mračna jsou natolik hustá, že dovolují upírům procházet se tam i ve dne. Věc, která se nestala nikdy dřív.
V tuto chvíli nemohl být nikdo z mocenských skupin supernaturálů mimo, všichni museli jednat co nejdřív.
Upíří kovenanty vyslaly každý vlastní skupiny. Na scéně se objevila skupina lovců a dorazily také dvě smečky vlkodlaků.To vše v jednom malém městě, které mělo být prázdné.
Nebylo.

První běh

Skupiny supernaturálů, které zamířily do Brna měly zoufale málo informací. O městě, o magické anomálii i o politické situaci.
Brzy po příchodu zjistily, že v něm nejsou jediní. Že ve městě existuje mocenská struktura a to už po nějakých 30 let!
Jako princ figuroval jistý Lithio Bonetti, člen Lancea Sanctum, pozici šerifa zastával Gregor Jegorovič Muromec, člen Kultu čarodejnice. Z Rodných se ve městě pohybovala ještě Asha z Ordo Dracul, Grakorius také z Kultu čarodejnice a tajemný Dro.
Tato pětice prý ustanovila v Brně mírové území, takže nebylo zvláštní, že byli k této sestavě přizváni také dva vlkodlaci, Vyjící na měsíc a jeho družka Stříbrošedá. Co už mohlo vzbudit nějaké otázky byla přítomnost Lovce Ondřeje, podle všeho na odpočinku, a Ester, cikánské vědmy.
Nikdo z nich nebyl příliš nadšený, když se Brno zaplnilo během jediného dne dalšími 50ti supernaturály a probuzenými.
Ale ani nově příchozí nebyli nastalou situací nijak potěšeni. V Brně měli mít volnou ruku ke všem plánovaným akcím a najednou byli svázáni pravidly a politikou.
Princ pro podporu klidu přidělil nově příchozím některá svá území jako projev dobré vůle a aby si nové skupiny zavázal.
Jak a jestli se mu to povedlo je diskutabilní, protože ke sklonku druhého dne mizí za poddezřelých okolností ze scény.
Jedinou výhodou přítomnosti místních supernaturálů se mohlo zdát, že zjištění, co se děje s Brnem bude vyžadovat pouze několik dotazů na správných místech.
Nestalo se, ani nikdo z přítomných nic nevěděl a krom teorií nemohli nabídnou zhola nic.
Mračna zatím dál houstla a skrz Oponu se prodíraly stále horší věci.
Situaci také komplikoval neznámý blogger pan Novák, který dost nevybíravým způsobem dokumentoval počínání supernaturálů ve městě, sám ovšem k nenalezení.

Prolog k druhému běhu

V současné situaci se vlády nad městem ujímá kvadriumvirát - Asha, Grakorius, Muromec a Dro.
Pod jejich záštitou fungují ve městě dvě elysia - MorsArt a Kryt. V těchto podnicích mají všichni supenaturálové garantovanou bezpečnost a sami nesmějí bez dovolení používat své supernaturální schopnosti. Původně fungující L.A.G. byl ponechán bez ochrany. Proslýchá se také, že bude zřízeno nové místo, které nebude přístupné smrtelníkům a kde budou mít supernaturálové nerušený klid na řešení vlastních záležitostí.
Samo město se po posledních událostech změnilo. Úřady smrtelníků aktivně i pasivně řeší problémy se slábnoucí clonou a také výsledky akcí supernaturálů v Brně. Většina z těch povšimnutých se oficiálně přisuzuje terorostickým útokům - výbuch morového sloupu, vraždy na různých místech města, ochormená doprava po dobu několika hodin. Některé se přisuzují řádění satanistických kultů a pochybných sekt - hlavně známky o rituálech na pochybných místech, vraždy či útoky s náboženským motivem. Ostatní se svádí na nepokoje pochybných skupin obyvatel, které strženy vlnou násilí využívají vzniklého zmatku.
Město se zaplnilo novými skupinami - policisté, ale také nenápadně se tvářící muži v dlouhých kabátech a pistolemi pod nimi. Jako reakci na vlnu násilí, které zaplavilo ulice města začala zbraněmi harašit i armáda.
V ulicích se objevují vojáci s útočnými puškami a plné výzbroji. Kontroly jsou častější a pečlivější. Gangy smrtelníků vycítily šanci na kořist a jsou stále drzejší.
Po Brně se začalo objevovat znepokojiné množství problematických ghoulů. Muromec a Vyjící museli zasáhnout.
V té době také vybuchly nálože na hrázi Brněnské přehrady. Nálože ale nevybuchly v celém rozsahu, a tak to odnesla "pouze" městská čtvrť Bystrc.
Problémy ve městě nedělají jen obyčejní lidé či ghoulové, ale také Vlkokrevní, ti, kterým v žilách koluje vlkodlačí krev, ale nerespektují jejich zákony a pravidla.
Kazatel, který hlásá, že Ježíš je falešný mesiáš, získává nové posluchače.
Major Sojka převzal velení nad armádními jednotkami a proslýchá se, že ví o supernaturálech.
A co se týká Clony, zdá se, že se situace uklidnila, obloha možná i malinko zesvětlala, každopádně následující dva týdny se situace nezhoršila.
Ano, dva týdny.
Tolik uplynulo od zmizení Prince...


Po druhém běhu

Během 14cti dnů od smrti Prince Litiha Bonnetiho se situace ve městě přiostřila. Jako by zmizení Gragoria a smrt Ondřeje nestačila. Do města přijela skupina z Hnutí Karthiánů, politici z Invictu a výprava Lancea Sanctum, která tu hledala své zmizelé předchůdce. Motivy Karthiánů byli neprůhledné, ale byli tu a jejich přítomnost byla rychle znát.
Objevila se tajemná Fae z Arkádie a vznesla své pozadavky. Svět Stínů kolem Brna byl náhle zarostlí trním a ani samotní vlkodlaci se tam nemohli pohybovat. Spirity začali být neodbytnější a nebezpečnější.
Asha z Kovenantu Ordo Dracul se prohlásila Princem.
Celé město se propadalo do Stínu více a více.
I přes rozbroje zájmových skupin byl nalezen důvod proč se Clona hroutila. Mocný artefakt držený armádou zmizel a trhlina se začala zacelovat. Ale okamžité zlepšení nenastalo a zdá se, že šero v Brně bude ještě alespoň několik let.
Ten kdo velel tomuto projektu, major Sojka, zmizel beze stopy.

K překvapení mnohých se objevil starý patron Brna, Drak který byl kdysi uvězněn nacisty v předmětu kterému se říkalo Šém. Kde nyní dlí ví jen několik těch, kteří u této události byli.

Ale důvody k radosti ještě nebyli. Z Prahy dojel vyslanec který chtěl vědět, co se tu děje. Asha vystoupila jako Princ a následně se Brno místo do Stínu propadlo do politických machinací. Byli určeni Primogeni kteří hovoří za jednotlivé Kovenanty.
Následně se v Brně zrodil jakýsi Dvůr, bylo vybráno několik důvěryhodných do silných pouic, jako Komoří či Bič. Šerif měl zůstat Muromec, ale ten se k polikaření otočil zády a odešel.
A nebyl sám. Dost Rodných kteří brali svůj úkol za splněný odešlo z města zpět tam, odkud byli povoláni. Odešla i jedna vlkodlačí Smečka i zbylí Lovci.
Smečka Sokola prohlásila Jižní moravu jako svoje loviště.
Fae zmizela a jdou povídačky, že Smečka Jestřába je jejími sluhy.

Brnu byla uznána jakási autonomie, nicméně se musí řídit politikou z Prahy...
Asha se chystá vypravit do Prahy poklonit se vládci území Čech, Moravy a Slezka.
Objevila se tu i jakási nová moc. Smrtelníci kteří jsou povětšinou nazýváni Satanisty, se spojili pod novou vůdkyní Magdalénou a vytvořili stranu se kterou je třeba počítat. Magdaléna sama se objevila na upírském sně,mu kde se představila vyslanci z Prahy.
Je tu také bytost která si říká Alina Irinovna, sice se sklonila před Princem, ale i když jsou o ní jisté zkazky, pokoru v nich nikdo nenajde.

A to se po Brnu mlsně ohlíží Vídeň i Bratislava.

Svoji aktivitu v Brně zvýšila i armáda a smrtelnické úřady. Zdá se, že Maškaráda uterpěla povážlivé trhliny.

Asi týden po všech událostech se na Brno snesl jakýsi klid...


Podzim 2018


Situace se během několika měsíců zklidnila... a změnila. Světla začalo přibývat... zatím pro smrtelníky téměř neznatelně, ale Prokletí začínají cítit malou nejistotu.

Armáda se částečně stáhla a po majoru Sojkovy se slehla země. Z médií zmizeli i zprávy o jeho kandidatuře na prezidenta republiky.

Lovci opustili město a co s nimi stalo nikdo neví. Pouze kolují zvěsti o tajemné Magdaléně, která žije na Starém Brně.

Vlkodlaci vypadají... o něco slaběji. Pronikají zvěsti že snad snimi přestávají komunikovat spirity.

Vlkodlaci i upíři si najímají lidi se zvláštními schpnostmi kterým se trochu opovržlivě říká Pěšáci.

Očekává se delegace z Prahy, kam odjela stávající princezna města Asha.

Zvyšuje se i zájem okolních měst, zvláště Vídeň a Bratislava mají zájem o to poslat sem své vyslance.

Před dvěma lety se Brno opět stalo přístupným městem. Zmizela část jeho tajemství, které střežila Koterie pěti upírů, dvou vlkodlaků, Lovce a vědmy.

Utvořila se v něm i jakási hierarchie, nicméně stále tu zuří více či méně skrytý boj o moc a vliv.


Někteří z výrazných upírů se stali natolik známými že je o nich slyšet i za hranice Moravského panství. Tito upíři jsou veřejně známí.


Kdo je kdo ve městě v Brně

Jako všude kde se žije déle než pár dní, se i v tomto městě vytvořila jakási hierarchije a někteří z upírů či vlkodlaků se stali známími... Možná i více než sami chtěli.


Princ města

Asha

tajemná žena z kovenantu Ordo Dracul. Je poslední z Koterie která vládla Brnu téměř padesát let. Je bezohledná a v politické aréně nesmírně nebezpečná. Pod jejím vedením byla uzavřena trhlina ve Cloně, zničená vojenská výzkumná základna a nastoleno právo v Brně. Málokdy vystupuje na veřejnosti a tam jí většinou dělá společnost Stříbrošedá

Herold (hlas prince)

Foxy Day - Kdoví čím tato žena zaujala vládkyni města. Foxy je Toreador a nijak se tím netají. Zpěvačka a tanečnice se nyní stala mluvčím prince a jedním z nejvýše postaveným upírem města. Stejně jako Asha i ona patří k Ordo dracul.

Ohař

Krigli - na první pohled zanedbaný vousatý primitiv, na druhý něco podobného. Poměrně klidný gangrel který se ale dokáže stát smrtelně nebezpečný protivníkem je-li to třeba.

Komoří

Murron Jessica Linwood Villiers  - příliš mladá na tuto funkci, ale něčím musela zaujmout. Nebo je tato pozice platba za nějakou službičku

Primogeni

Ordo Dracul

Elsa Dunkelheit-Morelli - říká se, že právě ona je pravou vládkyní města.Jestli se ale snaží být pouze šedou eminencí tak se jí to příliš nedaří. Je to velmi výrazná žena s velkou mocí, jak politickou tak mystickou. Má také pozici Senešala.

Lancea Sanctum

Ocrus - Do města přibyl před rokem a ihned se zapsal mezi nejmocnější smrtelníky ve městě. Je to fanatik který neváhá použít násilí aby dosáhnul toho co chce.I přes to, že část jeho podřízených se zase stáhla pryč, pořád je dost mocný aby se udržel na své pozici na brněnském dvoře. Prakticky každý se diví jak je možné že obyčejný člověk může být primogen. Je to otázka která zajímá kde koho...


Karthiáni

Joachym - on to sám nepřizná ale je mluvčím tohoto kontroverzního kovenantu, tedy alespoň té části v Brně. Jeho buřičské řeči mu získali nějaké spojence a byla to jeho iniciativa aby se odhlasovala možnost sesazení Ashi z jejího trůnu. Je poměrně mladý a tak se naskýtá otázka, kde získal své politické zkušenosti.


Kult čarodějnic

Oleksya Liesma - říká se, že ji brněnský dvůr jako primogena neuznává. Zdá se, že ji to nijak netrápí. Ovládá mocné síly a nejednou výrazně zasáhla svou zvláštní magií do dějin Brna. Jeden z jejích významných činů bylo navrácení sil bývalému Brněnskému šerifovy a účast při zavírání trhliny ve Cloně.

Invictus

Malekitar - o tomto ctižádostivém upírovy se moc neví, drží se v pozadí všeho.

Ostatní

Vyjící na měsíc

Vyjící na Měsíc - starý a nebezpečný vlkodlak který v ulicích města žije déle jak deset let. Je druhem Stříbrošedé. Celá léta byli sami ale nyní jde fáma že vytváří smečku.


Stříbrošedá

mocný vlkodlak, družka Vyjícího. Říká se, že je to přítelkyně Ashi. Ona nikoho nezastrašuje jako její druh. Ona prostě zabíjí.

Magdaléna

Magdaléna - tajemná žena se zvláštní mocí. I Brněnský dvůr s ní jedná jako s rovnocennou, i když mezi Rodné nepatří. Odkud pramení její moc se mohou mnozí jen dohadovat. Do Brna se dostala před dvěma lety se skupinou Lovců a je jedinná z nich kdo tu zůstal.

Lima

Vůdkyně vlkodlačí smečky Sokola. Nebezpečná pro každého kdo se jí postaví do cesty. Nárokuje si na loviště na území Brna a jižní moravu všeobecně. Prý má velmi silného spirituálního spojence.