Requiem a Forsaken

Masquerade vs. Requiem

Linie upírů nesahá ke Kainovi a antediluviánům. Samotný původ upírů je nejasný a to i pro staré upíry vzhledem k velkým ztrátám vzpomínek běhěm torporu. Žádný z kovenantů netvrdí, že zná původ upírů, ačkoliv dva klany prohlašují, že jejich zakladatele na začátku proklel sám bůh. Neexistují generace. Síla upíra nezávisí na síle jeho sira. Upír se rodí slabý a věkěm sílí (nebo si pomáhá diablerií). Ve vzduchu také nevisí hrozba Gehenny a upíři nejsou loutky ovládané prastarými.
Počet klanů z 13ti klesl na 5. Různorodost zajišťují krevní linie každého klanu. Snížil se tak důraz na definici upíra jeho klanem, do kterého se rodí a zvýšil se důraz na kovenant, který se dá nejlépe přirovnat k sektě. Ke kovenantu upír patří na základě svých přesvědčení a cílů.
Díky kovenantům vznikly různorodější organizace upírů oproti předchozím, kdy nejpočetnější byla Kamarilla a Sabat. Kovenanty spolu nejsou v otevřené válce, jako to bylo mezi Kamarillou a Sabatem. Ačkoliv jejich vztahy mohou být velice různé, byl eliminován definovaný boj na smrt.
Charakteru starých skupin nejvíce odpovídají následující kovenanty: Kamarilla - Invictus. Sabat - Odro Dracul a Kult Čarodejnice. Anarchové - Hnutí Karthiánů.
Kamarilla v Requiem existuje, lépe řečeno existovala, ale rozpadla se v době kolem starověkého Říma.
Disciplíny se změnily, méně ovlivňují přímo boj a více ovlivňují ostatní možnosti.
Pro udržování maškarády mají upíři možnost mít na kamerách rozmazaný obraz. A stejně jako v Masquerade mohou uzdravit rány, které sami způsobili tím, že je olíznou.


Apocalypse vs. Forsaken

V nové edici už nejsou tři základní pilíře světa - Weaver, Wyrm, Wyld. Místo toho tu kdysi byla dokonalá země zvaná Pangea. Velký spirituální válečník, Otec vlk, hlídal hranice mezi reálným a spirituálním světem. Luna, spirit měsíce, byla družka otce Vlka a společně zplodili První smečku, předky všech vlkodlaků. Jak Otec vlk stárnul, viděli v tom někteří jeho potomci slabinu a zabili ho, čímž oslabili hranici mezi světy. Tím skončil dokonalý svět. Luna je pak proklela a oni se stali zranitelnými stříbrem. Vlkodlaci se tím činem rozdělili na dvě skupiny: Zavržené, kteří zabili, a Čisté, kteří nezabili.
Zatímco vlkodlaci ze staré edice byli ochránci země, Gaii, a lidí, v nové střeží cesty spiritů za oponu a řeší jejich výskyt v reálném světě.
Hlavním nepřítelem vlkodlaků už nejsou stvoření Wyrmu, ale spiriti, kteří se snaží dostat do reálného světa. Pro Čisté vlkodlaky jsou pak cílem i Zavržení, které aktivně vyhledávají a zabíjí.
Vlkodlakem se stane pouze potomek lidí, nikoliv vlků, a první proměna se může objevit kdykoliv mezi pubertou a 60 rokem života. Dva vlkodlaci nemohou mít potomky (pro setting nasi hry, ackoliv v priruckach zmineni jsou)
Obecně se dá říct, že Zavržení jsou evropští vlkodlaci a Čistí jsou domorodí američané.
Vlkodlaci v nové edici nemají problémy se životem ve městech.
Také vztah s upíry se změnil, nejde už o stvoření Wyrmu a proto není vztah nijak pevně nastaven.