Kontakt

Organizátoři:

Murdoc, Mordajrog, Dingo, Calwen, Blonďák, Jiří
S dotazy ohledně larpu, které vám nezodpoví stránky, se obracejte na Calwen či Murdoca

Jako komunikační kanál budeme používat převážně Facebookovou skupinu

Pokud Facebook nepoužíváte, obraťte se na organizační mail soumracna.znameni@gmail.com