Fáze měsíce

Znamení měsíce

Rahu: úplněk, válečník.
Dar úplňku je šílená zuřivost. Tvář Luny je úplná a svět duchů je nebezpečnější. Měsíční hněv prosytí spirituální krajinu a činí duchy agresivnější. Navzdory síle zuřivosti není Rahu vždy nemyslícím berserkem. Mnozí jsou prozíravými vůdci na bojištích či klíčovými bojovníky smečky. Někteří jsou schopnými taktiky a jiní vynikají v mentálních aspektech stezky válečníka.
Věhlas: čistota
Dary: dominance, úplněk, síla
Schopnost znamení: Oko válečníka, Pozná nadřazeného válečníka

Cahalit: dorůstající měsíc, vizionář
Stejnou částí je knězem a historikem, věštcem a válečnou sirénou. Je Hlasem Luny. Být Cahalit znamená být posedlý sny, cítit věci v ostrém kontextu. Mít duši neustále vířící myšlenkami a impulzy. Luna je můzou pro ty, co se zrodí pod dorůstajícím měsícem. Musí nalézt ventil pro své vize, které mu Luna sesílá, jinak zešílí. Calihaté udržují roztříštěné fragmenty vlkodlačí kultury. Jsou to oni, kdo si pamatují staré legendy a balady. Uvnitř smečky je Cahalit rezervoárem znalostí. Dokáže poskytnout informace téměř o čemkoli. Je často srdcem smečky a inspiruje druhy, aby bojovali divočeji či naopak utišili hněv.
Věhlas: sláva
Dary: dorůstající měsíc, inspirace, vědění
Schopnost znamení: Prorocké sny

Elodoth: půlměsíc, chodec mezi
Rovnováha je jejich darem. Jsou soudci a vykonavateli spravedlnosti schopni zvážit obě strany argumentu. Jsou také vyslanci do světa duchů, schopni se s nimi setkat na půlce cesty. Uvědomují si žití mezi dvěma světy, hmotným a spirituálním, člověk a vlk. Je to svízelná existence.
Věhlas: čest
Dary: půlměsíc, vhled, hlídka
Schopnost znamení: Spirituální vyslanec

Ithaeur: srpek, spirituální mistr
Znamení šamana, mluvčího s duchy nebo lovce duchů. I když je Luna stěží viditelná, je patronkou mysticismu. Jsou obdaření mystickým porozuměním a spojením se světem duchů.
Jednání s duchy je nebezpečná práce podle všech standartů a Ithaeur je vybaven, aby této výzvě čelil. Ale také je tím zatížen povinností tak činit. Ithaeur musí následovat šamanskou stezku dále než ostatní vlkodlaci. Nemůže se zříct děsivých aspektů jednání s duchy nebo ignorovat místa, kde svět duchů krvácí a stůně. Je tím, kdo musí přinutit i nejzlomyslnějšího a nejjedovatějšího ducha k poslušnosti. Je konečnou autoritou ve všech věcech, co se týkají jednání se světem duchů. Používá svou moc, kdyby selhalo Elodothovo vyjednávání.
Věhlas: moudrost
Dary: srpek, elementy, smrt
Schopnost znamení: Rituální mistr

Irraka: novoluní, stopař
Jsou nepředvídatelní. Bezměsíční, bez vedení Luny. Požehnání Luny pro Irraky je schopnost kráčet neviděn, a dar klamu.
Irraka je ve smečcem stopařem, první, kdo jde po stopě, a první kdo vidí kořist. Jsou těmi, kteří loví bez vytí a zabíjejí tichým útokem.
I přesto, že operují na okraji smečky, cítí její mentalitu stejně dobře jako ostatní. Mají v sobě méně doteku Luny a tak o sobě více uvažují jako o člověku. Jsou mistry triků a klamu. Nejčastěji jsou to oni, kteří jsou pověřeni udržováním tajemství o existenci Lidu a rozšiřováním falešných stop a klamání místních lidí.
Věhlas: lstivost
Dary: novoluní, unikání, plížení
Schopnost znamení: Stopařův smysl