Krevní linie

Krevní linie jsou skupiny upírů, které se určitým způsobem odtrhly od svého klanu. Některé se od svého mateřského klanu liší jen v drobnostech, jiné mohou mít rozdíly výrazné. Krevní linie jsou vždy dědičné po krvi, potomek následuje svého sira. Některé krevní linie jsou hlavním klanem méně oblíbené až zakázané. Jiné mohou být, například pro své vědomosti, naopak velice vítané.


GANGREL

Anubi - Nositelé staré tradice, jsou spjati s Hadím bohem. Shromažďují informace a vědomosti. Jsou pověstní svojí falešností a téměř nikdo jim nevěří. Když se někdo z nich objeví ve městě, je silná šance, že se zde moc Rodných rozpadne. Jsou ještě háklivější na světlo, než ostatní Rodní.
Bruja [brucha] - Mladičký klan (spíše gang) vytvořený v Novém Mexiku kolem 40cátých let. Brutální motorkáři, zabijáci pijící krev, kde se jim zachce. Carlos Saavedra, přezdívka Hijo de Bruja (syn čarodějky), byl původně změněn jako nebezpečná zbraň pro hnutí Karthiánů. Po návratu ke gangu proměnil hned šest svých nejlepších rváčů. Když se Stvořitel pokusil Carlose zabít, celý gang po něm skočil, zabili ho a diablerovali. Carlos před desetiletími zmizel a jeho klan se stal naprosto neovladatelný. Je docela možné, že konečně upoutá nežádoucí pozornost a bude vyhuben.

DAEVA
Duchagne [duʃɑ̃ʒ] - Francouzká linie z 18. století založená komtesou Egladina du Chagne. Byla známa divokými nespoutanými večírky a krvavými orgiemi. Jen málo smrtelníků přežije proměnu s nepoškozeným mozkem.
Toreador - Stará krevní linie. Její potomci se pokouší najít znovu vášeň a emoce. Považují se za umělce Rodných. Mnoho z nich dosáhlo svými díly jisté proslulosti i mezi smrtelníky.

MEKHET
Agonisté - Historici a filozofové. Hledají vědomosti zapomenuté Rodnými díky ztrátám paměti dlouhými obdobími torporu, k čemuž někdy používají sami sebe jako pokusné médium. V historii působili jako archiváři velkých panovníků. Při pádu Kamarilly a během čtvrté křížové výpravy bylo zničeno značné množství z jejich dokumentů, což vedlo ke změně strategie. Pochopili, že shromažďování vědomostí do jednoho centralizovaného sídla není výhodné, a proto začali se svou kampaní velkého vzdělávání společnosti noci. Agonisté trpí nešťastnou ironií, kdy touží po samotě, kterou potřebují ke své práci a bádání a zároveň potřebují mít kolem sebe Rodné, se kterými mohou probírat své teorie a rozšiřovat je.
Norvegi - Spíše rodina než klan. Poměrně mladá krevní linie se základnou v Benátkách. Jsou tajnůstkářští, možná nejtajemnější z klanů. Nikdo přesně neví, co ve skutečnosti ví. (Tehdejší)? zakladatel této linie byl kultista a mystik. Po proměně zabil svého stvořitele a zmizel ze scény. Po letech se objevil i se svým novým klanem a nevídanou schopností Nekromancie. Mekhetové je uznali za krevní linii.

NOSFERATU
Filii Regis - Stará linie pocházející z afrických pralesů. Celá staletí vládla pověrčivým kmenům, jejich vláda stála na krvi a kostech černochů. Vybudovali obrovské říše, které si dlouho udrželi i před expanzí Rodných z Evropy. Žijí mezi nimi vzpomínky na dávnou slávu, kdy se nemuseli před lidmi skrývat. Monumentální stavby z dob jejich vlády se dají najít po celém kontinentu. Největší spory měli s linií Anubi. Jsou násilničtí, arogantní, a dělá jim potíže držet se Maškarády. Mezi kovenanty nejsou moc oblíbení, ale znají tajné síly, které nezná nikdo jiný.

Yagnatia - Ruská linie, která se vyskytuje převážně v Kultu Čarodějnic. Stará krevní linie, která se nebojí vystupovat na veřejnosti, jsou známí jako mazaní diplomati a mystici. Z krve jejich zakladatelky získali tajemnou magii ovládání elementálních duchů země Obshatsa. Vedou spor s kovenantem Lancea sanctum.

VENTRUE
Malkavian - Málo známá krevní linie, kterou rozšířil Anton Malkav, psychicky narušený Ventrue, který se skrýval v psychiatrickém zařízení Broadmoor. Malkavové málo vnímají realitu a rádi unikají od skutečnosti. Ventrue, kteří o nich ví, je považují za hrozbu.