Další

Mágové

Lidé, kteří se probudili možnosti vidět svět takový, jaký opravdu je, a ovlivnit jej způsoby vymykajícími se pochopení jakékoliv lidské vědy. Typy jejich schopností se mohou lišit podle jejich charakteru a přístupu k existenci jako takové, ale jedno mají společné. Tam, kde začátečník mág se na pohled liší jen málo od normálních lidí, a umí jen pár triků, mistři svého oboru dokáží upravovat realitu tak, jak může jen málokterý obyvatel nadpřírozeného světa. Naštěstí se však takovéto moci drtivá většina mágů nedožije, a těch pár opravdu silných má plné ruce práce s problémy daleko přesahujícími chápáni většiny tvorů, i se soky z vlastních řad.


Skřítci

Lidé unesní sny a nočními můrami mimo naši realitu se vracejí zpět, navždy poznamenaní zkušenostmi v otroctví a vlivem nepřirozeného prostředí. Kromě hlubokých mentálních jizev a jiných méně viditelných následků se však vrací i s novými schopnostmi, které zrcadlí typy hrůz, jimž byli vystaveni.


Lovci

Lidé, kteří se s nadpřirozenem setkali, a snaží se s tím nějak vyrovnat. Často je tyto pokusy zavedou hluboko do světa, na který by raději zapoměli, a změní je tak, že se přestávají lišit od toho, co je původně tak děsilo. Pud sebezáchovy jim ve světě, kde je vše silnější než oni, diktuje sdružovat se do skupin. Ty pak bývají často vůči nadpřirozenu agresivní.


Démoni

Padlí andělé žijící mezi lidmi. Dříve poslušní sluhové božské technologie ovládající zákony reality k dosažení svých cílů. Dnes svobodná stvoření žijící jen pro sebe, neustále na útěku před svými dřívějšími kolegy, i jinými bytostmi. Nechtějte však být těmi, kteří je donutí odhodit svůj převlek a bojovat na plno.


Spiriti

Všeobecný termín označující kdejakou nehmotnou existenci. Duchové, perzonifikace předmětů, zhuštěné ideje, noční můry a podobná havěť čekající v astrální frontě na možnost rozpoutat problémy.


Prometeani

Uměle vytvořené bytosti hledající svou lidskost. Jejich schopnosti i život následuje principy alchymistů, jak už v přístupu ke světu, tak k sobě samému. Nepřirozený vznik a absence duše působí na bytosti kolem nich tím více znepokojivě, čím déle se na daném místě zdržují.


Ghůlové

Sluhové a otroci upírů. Jsou závislí na přísunu krve od svého pána. Když se jí dostává, jsou silnější a rychlejší, než obyčejní lidé, i když se nemohou rovnat upírům jejich generace. Pokud přísun krve ustane na delší dobu, čeká je příšerný bolestivý skon.


Wraithi
Duše zemřelých, kteří nemohou najít klidu po smrti a drží se světa živých. Jsou k němu vázáni pomocí předmětů či lidí, kteří měli něco důležitého společného s jejich životem, či jejich smrtí. Tragická smrt má větší pravděpodobnost, že stvoří wraitha, než klidný skon.


Fae
Souhrnný název pro bytosti poznamenané Arcadií, ať už se jedná o pravé Fae, bytosti podobné pohádkovým elfům a vílám, nebo skřítky, lidi unesené do této říše. Jsou inspirací pro mytologické bytosti, bohy, polobohy a nestvůry, ale přiřazovat jim konkrétní vlastnosti, či lidmi chápatelné myšlenkové pochody a motivace by mohla být osudová chyba.


Vlkokrevní

přímí potomci vlkodlaků. Někteří tvrdí, že pokud jsou vlkodlaci děti Otce Vlka i Matky Luny, vlkokrevní jsou potomci jen jednoho z nich.

Pěšáci

Tak je nazývá většina supernaturálů. Jsou to smrtelníci kteří vědí o nadpřirozeném světě. Nejsou v pravém slova smyslu Probuzení, ale Vědí. Přesto že jsou "pouze" lidi, mají co nabídnout i supernaturálům. Netvoří vlastní frakci, ale jsou úzce spjati s upíry či vlkodlaky. Z čeho pramení jejich síla nikdo neví a je otázka, jestli to vědí oni sami.