Upíři

Noční tvorové pijící krev, hrůzy zrozené z Temnoty, jež mají ve svém neživotě jen jedinný cíl: ukojit svou strašlivou žízeň po krvi živých.
Upíři jsou monstra, ale i přesto mohou mít myšlenky, emoce, výčitky svědomí nebo dokonce i soucit... a další zbytky lidských citů.
Nebo si to alespoň myslí. Ve hře se objeví pět upírských Kovenantů, z nichž má každý svůj cíl. Své cíle mají i samotní hráči, protože upíři jsou samotáři, kterým záleží jen na nich samotných. Jejich věrnost Kovenantu i klanu má své hranice, které se mohou měnit situací.

Prozatimní hranice počtu hráčů je 40 lidí. Počet členů na Kovenant omezen není. Počet v klanu naopak ano, a poté se pojede podle pravidla "kdo se přihlásí první".


Limit hráčů na hře:
Klan Gangrel - neomezena
     Krevní linie Anubi - neomezena
     Krevní linie Bruja - 1
Klan Daeva - neomezena
     Krevní linie Duchagne - neomezena
     Krevní linie Toreador - neomezena
Klan Mekhet - neomezena
     Krevní linie Agonisté - neomezena
     Krevní linie Norvegi - neomezena
Klan Nosferatu - neomezena
     Krevní linie Filii Regis - neomezena
     Krevní linie Yagnatia - neomezena
Klan Ventrue - neomezena
     Krevní linie Malkavian - 3

Pojmy:
Rodný/Prokletý - upír
Kamarilla - první známé společenství nemrtvých
Maškaráda - tradice zůstat utajený před smrtelníky
Kovenant - frakce upírů, která sdílí stejné politické a teologické ideály
Klan - jedna z pěti rodin Rodných, jejíž kořeny sahají až za paměť upírů
Krevní linie - odnož klanu


Politické záležitosti Rodných


Vládcem města je princ, v menších městech kníže. Většímu celku, jako třeba země koruny české, šéfuje vládce. Tento konkrétní sídlí v Praze a říká si Rudolf.

Ten vládne zemím koruny České a moravské. Současně mu patří i Slezko a dívá se jak po Slovensku tak Německu.

Jsou mu podřízeni princové a knížata menších panství. Brno bylo z jeho vlády desetiletí vyloučeno, protože veškeré zprávy o této části Moravy byli... značně zmatečné. I když se Rudolf pokoušel vzpurné město v devadesátých letech zahrnout do své správy, vždy jej čekal pouze neúspěch.

Ale ty doby jsou již pryč, všeobecně se ví, že Brno a Jižní morava jsou opět otevřeny Rodným, Zavrženým... a snad i Čistým.


Hierarchie ve Střední Evropě je poměrně jednoduchá.

Městu vládne princ či kníže. Tento je svrchovaným pánem svěřeného panství a odpovídá se pouze výše postavenému, což bývá vládce občas řečený císař či král. Panuje nad tímto územím a rozděluje panství ostatním, níže postaveným Rodným.

V případě odvolání prince, což je událost ke které dochází vyjímečně a bývá podepřena smlouvou, se Dvůr rozpadá a veřejné funkce s ním spojené zanikají.

Nejčastější důvod nové volby prince bývá jeho smrt.

Nově zvolený princ si volí nový Dvůr.


Je pět pozic které uděluje princ či kníže.


Herold - Mluvčí prince. Zajišťuje, že se všichni dozví nové výnosy, které princ nařídí. Zve Rodné k soudům a setkáním, ale také zastupuje prince v jeho nepřítomnosti.

Je to velmi silná pozice po které prahne kdejaký Rodný.


Komoří - Prakticky pravá ruka prince, je odpovědný za mnoho každonočních záležitostí. Zatímco princ se stará osobně o konflikty a stížnosti, na komořím je, aby tyhle věci měly hladký průběh. Tvoří rozpis programu, plánuje schůzky. Komoří má značný vliv, protože právě on rozhoduje kdy (a zda vůbec) se žádost Rodných k princi dostane.


Strážce (také zvaný šerif) odpovídá za pořádek ve městě. Je často soudcem ve sporných případech a konfliktem. Je ten kdo vyhlašuje Krvaví hon a řídí jej. Je jednou z hlavních figur města a většinou první, kdo se postaví nepříteli. Dohlíží na dodržování Maškarády.


Ohař (zvaný také jako Lovčí) - zatímco šerif hlídá město a Maškarádu, on je lamačem kostí a zabijákem přímo podřízeným princi. Povětšinou spolupracuje se šerifem, ale často má vlastní úkoly. Poslouchá právě jen prince.


Pán Elysia - zodpovídá za Elysium a za klid zbraní v něm. Na tomto místě je nejvyšší soudce a na jeho názor na dění tam. dá i princ. Často úzce spolupracuje s Ohařem a Šerifem.


Dále jsou další funkce nezbytné pro chod města.


Primogeni

Jsou voleni členy Kovenantu /někdy i členy klanů) a mluví za něj. Jsou členy Rady města a když se rozpadne Dvůr, jich se to zpravidla netýká... už jen proto, že oni jsou často iniciátory nové volby.


Primogenát si volí

Bič - je odpovědný za zpracování nových nápadů které se mezi Rodnými na daném Panství vyskytnou. A také následně nový projekt vedou.


Je tu i napůl oficiální postavení

Harpyje - neoficiálně "určuje" pozici rodného ve společnosti; má moc označit jednotlivé rodné za celebrity, outsidery, či mladé a nadějné nováčky a také presentuje, jaké názory jsou v této sezóně populární. Ostatní rodní berou názory harpyje za směrodatné a řídí se jimi, aby se v očích ostatních nezesměšnili. Známá a vlivná harpyje dokáže trefnou poznámkou rozčeřit veřejné mínění snadněji, než kterýkoliv kníže vydaným příkazem.


Jsou i další funkce které může volit princ, ale málokdy hrají rozhodující roli. A záleží také na jeho vůli jaký vliv toto postavení může být.


Například senešal  - je to taktik a stratég který je volen ze starších upírů pro své zkušenosti v konfliktech. Jeho funkce nemá přímí vliv na chod Panství, je to vlastně čestná funkce. V době kdy není zvolený šerif, může jej zastoupit i ve vyhlášení Krvavého onu... ale pouze se souhlasem prince.