Vlkodlaci

Podoby

Vlkodlaci mají tři podoby, do kterých se každý dokáže měnit. Přeměna trvá jen okamžik, respektive tolik času, kolik zabere nasazení znaků proměny (natazení šátku a tesáků, přidřepnutí a nasazení uší).
Hitsu - Člověk - v této formě lze používat moderní technologie a zbraně. Je možné se bez problémů pohybovat mezi lidmi. Že je dotyčný vlkodlak, odhalí jen kouzlo nebo dovednost.
Gauru - Téměř hororový zjev obří zrůdy s vlčími rysy a dlouhými spáry. V této podobě se vlkodlaci ponejvíce utkávají se svými nepřáteli. Zraňují spalujícím zraněním. Nemohou používat technologie vyžadující jemnou manipulaci lidské ruky (představte si ovládání dotykového telefonu nebo spouště zbraně něčím jako medvědí tlapa).
Tato forma je prezentována natazením šátku přes obličej (šátek dodají organizátoři) a nasazením drápů, případně dvou dýk/tesáků. Tesáky během proměny nelze sundat (Gauru se prostě z půllitru nenapije).
Urhan - Vlčí forma, mimo zoologickou zahradu asi vzbudí pozornost... ale lidé jsou nevšímaví. V této formě má vlkodlak vlčí smysly. Také neumí používat technologie.
Tato forma je prezentovaná pohybem po čtyřech/v přikrčení a nasazením uší.

Život a smrt

Životy

Počty životů se podle podoby vlkodlaka budou pohybovat v následujících rozmezích. Přesné číslo bude stanoveno organizátory dle životopisu postavy.
Hitsu - 3 - 5 životů
Gauru - 9 - 12 životů
Urhan - 5 - 7 životů

Dva druhy zranění

Obyčejné - zranění způsobené obyčejnými kulkami, sečnými a drtivými zbraněmi, drápy a zuby obyčejných zvířat, stejně jako pád z výšky, hození o stěnu atd. Jedno zranění rovná se ztráta jednoho života.
Spalující - způsobené požehnanou zbraní, disciplínou, spáry vlkodlaků, ohněm, stříbrem. Spalující zranění bere dvojnásobný počet životů než Obyčejné zranění.

Regenerace

Vlkodlak je schopen za 10 minut zregenerovat jeden život. Nezáleží, jestli životy ztratil obyčejným nebo spalujícím zraněním. Regeneruje jak v boji, tak mimo něj.
V podobě Gauru je pak možné zregenerovat jeden život spálením jedné Rage.

Bezvědomí

Pokud vlkodlakovy životy spadly na 0, upadá do bezvědomí.
Z bezvědomí se po 10 minutách regenerace probírá na jednom životu. V bezvědomí nelze pálit Rage. Je možné vlkodlaka vyléčit Darem.

Smrt

Vlkodlak v bezvědomí umírá v případě, že je jeho tělo prošpikováno větším množstvím stříbra a nebo zapáleno (dát mu do ucha stříbrnou náušnici nestačí). Taková likvidace vlkodlaka trvá minimálně 30 vteřin, je viditelná a založená na RP.

Setting

Věhlas
Naznačuje hrubou hierarchii bez boje a krveprolití. Má také význam ve světě duchů, uznávají jej za nadřazenou sílu.

Rage (Zuřivost)
Provází vlkodlaka od jeho zrození. Je to vztek, děsivá zuřivost, která je jeho zbraní, ale také obranou. Rozzuřený vlkodlak, u kterého visí sebeovládání na příslovečném vlásku, se nedá nijak ovlivnit ani zastavit. I ty nejsilnější hypnotické příkazy po něm sklouznou jako voda po skle.

Lidskost (Humanita)
Je míra toho, jak dokáže vlkodlak jednat a cítit s obyčejnými lidmi. Čím méně Lidskosti, tím víc považuje lidi za kořist a odpad. Čím více, tím víc je ctí, chrání a chápe. Humanita může být ve hře organizátory snížena v závislosti na akcích hráče.

Clona (Zathu)
Odděluje svět duchů od světa materiálního. Většina lidí i mnoho supernaturálů o ní nic neví, natož aby ji vnímali. Nicméně znalosti o ní jsou a někteří vědí i to, jak ji oslabit, či částečně ovládat. Duchové se stále snaží dostat na druhou stranu, z důvodů, které nejsou příliš známé.
Ti, kteří dokáží s Clonou manipulovat, mohou využívat její sílu i sílu Duchů ve svůj prospěch.

Spiriti (Duchové)
Obyvatelé Stínu, odděleni od materiálního světa Clonou. Někteří z nich jsou slabí, jen vzpomínky, jiní oproti tomu ovládají ohromnou moc. Spirituální divočina, která je vlastně odrazem našeho světa, je jejich domovem.
Když se dostanou za Clonu, jednají podle svých, z našeho pohledu pokřivených, zásad. Někteří jsou neškodní duchové zemřelých, jiní škodí lidem, další se snaží Clonu ještě více oslabit. Mohou být lidem nakloněni nebo přímo nepřátelští.
Jen máločeho se bojí... ale vlkodlaci je přímo děsí.

Stínový svět
Říše Stínu zrcadlí svůj protějšek. Je stejná denní doba, stromy rostou na stejných místech. Barvy vypadají zvláštně, tak jako před bouří. Zvířata prochází mezi vegetací.... ale něco je jinak. Stíny stromů jsou delší, větve zvláštně propletené. U mnohých zvířat je znát inteligence, která je podobná, ale i odlišná od lidské. Vzduch je cítit ostřeji, čistěji. Pachy jsou stejně tak známé jako neznámé.
Tento svět ti našeptává, abys klesl na čtyři a lovil... nebo prchal.
Slunce i měsíc jsou stále z části zakryté mraky. Nejsou tu lidé.
Frekventované cesty vypadají jako zčernalé jizvy, auta jsou podobna nepřátelský přízrakům. Některá jsou ale spíše podobná monstrům pronásledovaným dravým duchem Porsche. Město vypadá také jinak. Zčernalá masa, která do tohoto světa pouští své úponky. Některé budovy nejsou téměř vidět, zato jiné odráží svého ducha sem. Stejně jako za Clonou, i tu jsou čtvrti, ve kterých žijí žebráci, zločinci a vrazi. Městské části mají i ve světě duchů svůj vlastní život, svůj tep.
V těchto strašlivých uličkách lze potkat ducha vražd, bolesti či utrpení. Jsou podobni lidem, ale ve tvářích mají zapsánu zlobu, krutost a nenávist. Bloudí tímto "městem" a touží po životě.
Po životě v materiálním světě.

Rage beast
Situace, kdy se bestie ve vlkodlakovi utrhla ze řetězu. V takové chvíli přestává být vlkodlak myslící bytost a jediné, co ho zajímá, je jak ukojit svůj vztek. To často znamená zdemolované okolí a mrtvé. V Rage beast na něj nepůsobí psychické schopnosti.

Fox frenzy
Jde o opačnou situaci k Beast Rage. Vlkodlak se setká s něčím, co není schopen vyřešit a jako jediné smysluplné řešení je bezhlavý útěk. Často může být spuštěn setkáním s velkým ohněm, ze kterého má většina vlkodlaků hrůzu. Útěkem řeší situace mnohem víc štěňata. S přibývajícími zkušenostmi je vlkodlak schopen zvládat téměř jakoukoliv situaci. Ve Fox frenzy na vlkodlaka nepůsobí psychické schopnosti.

Rituály
Schopnost zaříkávat své vzdálené spirituální bratrance a dovolávat se starých paktů, které byly uzavřeny v dobách, kdy byl svět ještě mladý. Jejich zpola spirituální povaha a pokrevní pouto v Otci Vlkovi dává jejich hlasu zvláštní naléhavost, kterou volaní duchové uslyší. Tyto rituály musí být provedeny správně, aby přitáhly odpověď správných duchů a naplnily ceremonii nadpřirozenou silou.
Rituály mohou ovlivňovat jednotlivce, ale i celou smečku.

Totemy
Totemy jsou spirituální spojenci. Nejčastěji mají podobu zvířete, které reprezentuje charakter totemu. Každá vlkodlačí smečka má svůj totem, který ji provází. Učí ji Darům a své moudrosti. Totem lze získat bojem, slávou, moudrostí i lstivostí. Ať už se ke smečce připoutá z různých důvodů, od té chvíle jí pomáhá a propůjčuje jí i své některé vlastnosti. Totem smečky se pohybuje ve fyzické rovině, ale je nehmotný. Svou fyzickou formu ale může nabýt podblíž Zřídel. Smečka si svůj totem chrání. Čím mocnejší Totem, tím více podpory smečce dá.
Nejčastějšími totemy jsou Panter, Sova, Jednorožec, Sokol a Liška.

Tvorba postavy

Pro vlkodlaka jsou nejdůležitějšími atributy Znamení, Věhlas, Rage, Lidskost a Dary

Znamení

Znamení mluví tom, pod jakým měsícem byl vlkodlak proměněn - jak velká část Luny se v danou chvíli odrážela na Zemi. Znamení ovlivňuje vlkodlakovu cestu Věhlasu a jeho Dary, které dostal od matky Luny. Každé znamení dává vlkodlakovi unikátní schopnost, kterou dokáže ovládat.

Schopnosti znamení
Irraka: Stopařův smysl - dozví se o Zřídlech ve městě
Ithaeur: Rituální mistr - umí vést rituály
Elodoth: Spirituální průvodce - když Elodoth vstoupí do světa duchů v míru, nebude napaden
Cahalit: Prorocké sny - na počátku hry dostane Cahalit vizi
Rahu: Oko válečníka - pozná míru Věhlasu

Věhlas

Každý vlkodlak následuje jednu cestu Věhlasu. Vybírá ji tak, že se podívá na cestu podle svého znamení a podle svého kmene a jednu z nich vybere.
Věhlas se pohybuje číselně mezi 0 - 4 body a odráží se v tom, kolik toho vlkodlak v dané cestě dokázal. Hráč si v životopisu odhadne číslo a organizátoři jej finálně upraví.
Věhlas se projevuje především v komunikaci se Spirity. Vlkodlaka bez Věhlasu budou ignorovat, na jedničku budou uštěpační, ale vlkodlak s trojkou pro ně bude někdo vážený. Věhlas má především roleplayový dopad. Slavný vlkodlak bude snáz komunikovat s těmi, kteří o něm už slyšeli.
Během hry lze dosáhnout zvýšení věhlasu a to udělením organizátorem na základě roleplaye nebo podařené scény.

Věhlas podle znamení
Rahu - Čistota
Cahalit - Sláva
Elodoth - Čest
Ithaeur - Moudrost
Irraka - Lstivost
Věhlas podle kmene
Krvavé spáry - Sláva
Kostěné stíny - Moudrost
Lovci v temnotě - Čistota
Páni železa - Lstivost
Bouřní vládci - Čest

Čistota - odráží ztracené ideály Pangey. Stále se pokouší očistit se skrze obětování se a oddanost. Je to požehnání Luny nezahalené, měsíce, která neodvrací svou tvář. Rahu nosí největší očekávání čistoty, protože právě Luna jej drží při smyslech, aby se nestal běsnící bestií.
Lovci v temnotě ctí Čistotu kvůli svému uctívání neposkvrněného světa a tradic Lidu.
Duchové respektují vlkodlaka s vysokou Čistotou, protože tvrdě bojoval, aby překonal tíhu hříchů svých předků.
Sláva - Zavržení nosí břemeno hanby, ale jsou stále hrdí na to, čím jsou. Sláva je požehnáním Luny Pamětlivé. Cahalit je strážcem Slávy, protože jeho úkolem je inspirovat členy své smečky písněmi v nejtemnějších chvílích.
Krvavé spáry se oddávají Slávě protože uskutečnění velkých činů vytváří látku pro legendy.
Duchové je ctí za činy hrdinství a odhodlání jim imponovat.
Čest - I v lidské kůži vlkodlak nedokáže skrýt, čím ve skutečnosti je. Čest je míra dodržování čestnosti a zákonů jeho lidu. Je požehnáním Luny Rozdělené, měsíce, který nosí světlo a tmu rovnoměrně. Elodoth, který kráčí linií půlměsíce je nejblíže požadavkům Cti.
Bouřní vládci dodržují čest jako míru velikosti a postavení mezi Lidem a očekávají, že bude respektována ostatními stejně jako soukmenovci.
Duchové respektují vlkodlakovu oddanost dodržovat přísahu.
Moudrost - není jen mírou znalostí, ale i o nejlepším využití znalostí. Je požehnáním Luny Rozjímající, měsíce, který tvoří srpek v temnotě. Ithaeur aspiruje na moudrost, neboť ví, jak je snadné být ovládnut či zničen, když se hledá bez znalostí a vědomostí.
Kostěné stíny ctí Moudrost pro cesty, které jim může poskytnout. Pomáhá jim hledat stezky mezi mnoha světy.
Duchové je respektují pro jejich snahu naučit se jejich způsobům.
Lstivost - občas nemůže být vítězství dosaženo čistotou, ani slávou, ctí či moudrostí. Občas je třeba lstivost, schopnost vědět, kdy je třeba jednat pro dobro smečky proti řádnému chování. Je požehnáním Luny Zahalené, měsíce, který skrývá tvář.
Irraka musí vědět, kdy použít klam a podvod, spíš než instinkt. Plížení upřednostnit před brutalitou boje..
Páni železa ji uznávají pro adaptaci se v prostředí. Vědí, že musí držet krok s dobou, měnit se.
Duchové je uznávají, protože jen vynikající tvor dokáže hrát blázna, aniž by bláznivě jednal

Rage

Rage je způsob, jak vlkodlak funguje s bestií uvnitř. Je to přirozenou součástí vlkodlaka. Zuřivost je to, co jej žene do konfliktu, nutí jej se poměřovat s ostatními a umožňuje mu to vyrovnat se s temnotou světa a čelit jí. MRDAT NA TO! URVAT JÍ HLAVU A VYJEBAT JI PĚKNĚ ZEZADU!

Maximální Rage je závislá na znamení vlkodlaka. Na začátku hry začíná vlkodlak s polovinou Rage, v případě potřeby zaokrouhleno nahoru.

Rahu - maximum 5 Rage. Nervík mu začne cukat na maximu.
Cahalit- maximum 4 Rage. Nervík mu začne cukat na maximu.
Elodoth - maximum 4 Rage. Nervík mu začne cukat na maximu.
Irraka - maximum 3 Rage. I na maximu se dokáže kontrolovat.
Ithaeur - maximum 3 Rage. I na maximu se dokáže kontrolovat.

Důležitým aspektem je roleplayová stránka. Čím víc Rage, tím víc v sobě vlkodlak drží vztek a je pomalu nucen si ho na něčem/někom vybít. Na nule je zcela klidný a vyrovnaný, situace řeší s rozvahou. Na čtverce je už poměrně nasraný a cítí, že je nutné něco dělat a nečekat. Rozhoduje se víc instinkty, než rozumem. Pokud dosáhne maxima, stačí, aby někdo neopatrným slovem zažehl střelný prach, kterým je v tu chvíli naplněn a jde se na pěsti.

Rage beast
V případě, že je vlkodlak na maximu Rage a dojde k situaci, kdy by si musel přičíst další bod, dochází k Rage beast, kdy přestává být schopen logicky uvažovat a zaútočí na první věc/osobu, na které vybije svůj vztek. Taková situace rozhodně nezůstane nepovšimnuta.

Získávání Rage
Rage získává vlkodlak dvěma způsoby. Buďto v boji, ve kterém byla prolita krev a to rychlostí jedna Rage za jeden boj. Anebo za scénu, pokud byl vlkodlak v dané scéně nasrán, zraněn nebo proběhl konflikt a to rychlostí jedna Rage za scénu (určitě ponecháme Irraku jejich nedocenitelný způsob pumpování spolubojovníků před bojem. Jen pozor, ať to nepřepísknou.). Pokud půjde o něco velice osobního, například, když někdo ustřelí hlavu vašemu kumpánovi, může Rage stoupnout i o dva body.
Utrácení/Snižování Rage
Rage může být vybita bojem, ve kterém byla prolita krev, a to v poměru jedna Rage za boj. (Ano, tady se může vlkodlak rozhodnout, zda v boji Rage získá nebo ztratí.)
Rage může použít na odolání upíří psychické disciplíně a to o jedna Rage víc, než byl použit stupeň disciplíny. Nebo na odolání Daru a to tři Rage za libovolný psychický Dar. Rage se pálí ihned po oznámení disciplíny, nikoliv až po oznámení konkrétního efektu (nelze se rozhodnout až podle položené otázky, zda na ni chci odpovědět a nebo jí raději odolám). Odolání se nijak nehlásí.
Rage lze také použít na instantní regeneraci v boji a to poměrem jedna Rage za jeden život v podobě Gauru.
Rage se lze zbavit i provedením uklidňujícího rituálu na vhodném místě.

Lidskost

Hodnota lidskosti je 0 - 10
Jde převážně o roleplayovou záležitost.

Dary

Dary jsou schopnosti vlkodlaka používat sílu Luny nebo Otce Vlka, kterou mu propůjčují.
Dary jsou rozděleny na Dary Luny a Otce vlka. Toto rozdělení je pro každého vlkodlaka jiné, protože se odvíjí od jeho Znamení a Kmene.
Dary se dále dělí na fyzické a psychické. Psychickým Darům mohou upíři odolávat spálením Krve a vlkodlaci spálením Rage a to pokaždé za tři jednotky (dvě Krve, dvě Rage). Psychické Dary se proto při použití vždy hlásí, jako by šlo o druhou tečku, aby z toho šlo poznat, kolik je třeba spálit (Aura příměří dva).

Vlkodlak si vybírá tři libovolné Dary, které má přiřazené podle znamení a Kmene (pokud se stane, že je jeden Dar uveden jak v Darech Otce vlka, tak v Darech Luny, považuje se za Dar Luny).
Navíc má každé znamení automaticky dar svého znamení (Dar úplňku, srpku,...), ve kterém musí mít minimálně jednu tečku.
Čili celkem má každý vlkodlak až 4 Dary.

Každý Dar může mít až dvě tečky, přičemž kolik teček, tolikrát lze Dar použít za scénu.
Za jednu scénu lze použít pouze jeden Dar Otce vlka a jeden Dar matky Luny.

Tečky na rozdělení Darů se počítají podle množství životů a věhlasu. Bude přiřazeno organizátory na základě životopisu.

Dary podle kmene - Dary Otce vlka
Krvavé spáry - inspirace, síla, zuřivost
Kostěné stíny - smrt, vhled, hlídka
Lovci v temnotě - elementy, zastrašování, plížení
Páni železa - vědění, proměny, technologie
Bouřní vládci - dominance, unikání, počasí
Dary podle znamení - Dary matky Luny
Rahu - úplněk, dominance, síla
Cahalit - dorůstající měsíc, inspirace, vědění
Elodoth - půlměsíc, vhled, hlídka
Ithaeur - srpek, elementy, smrt
Irraka - novoluní, unikání, plížení

Seznam Darů

Dar Novoluní (Irraka)
Přízračný krok
Fyzický Dar
Efekt trvá na scénu
Sesilatel se stane nehmotným. V tuto dobu je nezasažitelný fyzickým útokem, nespustí pasti, nemá žádný pach. Proklouzne mřížemi, ale už ne klíčovou dírkou. Může sebou vzít i menší předměty. Je ale zranitelný přízraky, které se v tuto chvíli v okolí nacházejí.
- Použití Daru je třeba dát najevo rukou na hlavě a informováním na dotaz

Dar půlměsíce (Elodoth)
Aura příměří
Psychický Dar
Efekt trvá na scénu
Soudcův příkaz ukončí boj v doslechu. Jeho síla je v rovnováze a tu nyní uplatňuje... Halasné pokřikování může trvat, ale boj je ukončen. Trvání Daru je na zbytek scény či do chvíle, kdy se sesilatel sám vrhne do boje, nebo když někdo spálí dvě "Krve či Rage" a rozpoutá znovu boj.
- Použití Daru je potřeba hlásit hráčům, kterých se to týká společně s použitým efektem. (Aura příměří dva , všichni přestaňte bojovat)

Dar srpku (Ithaeur)
Manipulace s Clonou
Fyzický Dar
Efekt trvá na scénu
Ithaeur umí manipulovat s Clonou. Jediným příkazem dokáže vrátit Spirit zpět za Clonu. Současně se za ním může sám kdykoli vydat.
Nejsilnější jeho schopnost je na určitých místech Clonu na okamžik otevřít, aby jí prošli členové jeho smečky.

Dar úplňku (Rahu)
Brnění zuřivosti
Fyzický Dar
Efekt trvá na scénu
Sama Luna jej chrání, když ji o to požádá. První dva útoky na tuto postavu ji NEZRANÍ a to včetně útoků psychických.
- Použití Daru není potřeba hlásit, hráč si pouze počítá životy.

Dar dorůstajícího měsíce (Cahalit)
Volání slávy
Psychický Dar
Efekt trvá na scénu
Krátký hymnus, který dá Smečce možnost dát jednou ve střetu zranění o jedna vyšší. Nelze kombinovat s Darem síly, jen přidá další útok za dva.
- Při použití Daru je potřeba zpěvem nebo vytím nabudit spolubojovníky. (Volání slávy 2, každý má do příštího boje jeden útok o jedna vyšší)

Dar síly
Divoká síla
Fyzický Dar
Efekt trvá na scénu
Dává o jedna vyšší zranění (lze použít jednou na každý cíl). Přičítá se i ke spalujícím v podobě Gauru.
- Použití Daru je potřeba hlásit hráči, který byl zasažen a to pouze počtem zranění při zásahu. (Za dva)

Dar dominance
Pohled alfy
Psychický Dar
Efekt trvá na scénu
Není to přímo hypnóza, spíše psychycký nátlak, hrubá síla, nadřazenost. Není potřeba pohled z očí do očí. Sesilatel přikáže oběti maximálně dvouslovný příkaz. Oběť nesplní sebevražedný příkaz.
- Použití Daru je potřeba hlásit hráči, kterého se to týká společně s použitým efektem. (Pohled alfy dva , Sedni!)

Dar zastrašování
Trhnutí za struny duše
Psychický Dar
Efekt trvá na scénu
Psychický nátlak v několika větách. Není to hypnotický příkaz v pravém slova smyslu, spíše zastrašení na té úrovni, že oběť ovládne zvířecí strach. Vykoná okamžitě čin, který je proti její vůli. Ačkoli se oběť sama nezraní, tento Dar ji navede i k činům, které odporují její identitě a mohou způsobit bolest jiným.
- Použití Daru je potřeba hlásit hráči, kterého se to týká společně s použitým efektem. (Trhnutí za struny duše dva ,pusť zbraně a vrhni se na něj)

Dary elementů:
Hráč si vybere Dary dvou neprotilehlých živlů (nesmí tedy zaráz oheň a vodu nebo zemi a vzduch).
Další nápadité použití spíše ve formě rituálu je na hráčích. Toto je pravidlo přímo pro střet.
Fyzický Dar
- Použití Daru je potřeba hlásit hráči, kterého se to týká společně s použitým efektem. (Oheň, jsi zraněn za jedna)
Voda:
Léčení - použitelné jednou za střet
Efekt je jednorázový
Sesilatel vyléčí dva životy.
Oheň:
Útok plameny - 1/střet
Efekt je jednorázový
Sesilatel zraní cíl na cca 10 metrů za 2 životy ohněm
Země:
Kamenná kůže - 1/střet
Efekt trvá na scénu
Sesilateli zesílí kůže natolik, že vykryje dva zásahy
- Použití Daru není potřeba hlásit, hráč si pouze počítá zásahy.
Vzduch:
Spoutání větrem
Efekt trvá na scénu
Jedna osoba je obalena jakýmsi hurikánem a nesmí se pohnout z místa. Je náročné udržet vír, a proto se nesmí pohnout ani sesilatel. Efekt je rušen napadením sesilatele nebo ho ukončí sesilatel sám. Hurikán lze držet jakkoliv dlouho při splnění podmínek (sesilatel se nepohne ani není napaden). Oběť se při napadení může bránit, ale nesmí útočit.
- Použití Daru je potřeba hlásit hráči, kterého se to týká společně s použitým efektem. (Spoutání větrem, jsi chycen ve vzdušném víru, nesmíš se pohnout a můžeš se maximálně bránit)

Dar proměn
Zruinování
Fyzický Dar
Efekt je permanentní
Sesilatel dokáže zničit jakýkoli předmět, když jej svírá chvíli v rukou. Jakýkoli, a to včetně artefaktu.
- Daný předmět je potřeba opatřit černou stuhou a papírkem s popisem

Dar hlídky
Stráž spánku ducha
Fyzický Dar
Efekt trvá na scénu
Ochrání před duchy určité místo v průměru 10 metrů kolem sebe.
- Kruh je potřeba nějak vyznačit a na dotaz informovat hráče

Dar insiprace
Vítězná píseň
Psychický Dar
Efekt trvá na scénu
Je pokrmem velkých hrdinů. Poskytuje oheň do srdcí rozfoukaný jen z malých plamínků. Použití tohoto Daru se vztahuje na smečku.
Uživatel začne zpívat, výt... záleží na něm. Všem ve smečce se doplní tři životy, a to i nad maximum. Životy po Střetu mizí, vlkodlak s životy na nule upadá do bezvědomí.
Tento Dar životy neléčí, jen je dočasně nabudí.
- Při použití Daru je potřeba zpěvem nebo vytím nabudit spolubojovníky. (Vítězná píseň 2, každý má do příštího boje o tři životy víc)

Dar plížení
Zmizení
Psychický Dar
Efekt trvá na scénu
Tímto darem dokáže sesilatel okamžitě zmizet, má-li k tomu vhodné podmínky (pokud stojíte v přímé záři lampy nebo reflektorů, tak to nepůjde). Zmizí všemu - kamery, termovize. Odhalí jej jedině Auspex na třetím stupni.
- Použití Daru je třeba dát najevo rukou na hlavě a informováním na dotaz

Dar počasí
Blesk
Fyzický Dar
Efekt je jednorázový
Z nebe udeří blesk do nepřítele. Zraní tři osoby, jednu za dva a další dvě okolo něj za 1 život.
- Použití Daru je potřeba hlásit hráči, který byl zasažen a to pouze počtem zranění při zásahu. (Blesk, jsi zraněn za dva a vy dva za jedna)

Dar smrti
Slovo Ticha
Psychický Dar
Efekt trvá na scénu
Je to slovo, které bylo vysloveno vtělením samotné Smrti. Když je vlkodlak pronese, Spiriti i nemrtví v doslechu jsou zraněni za jeden život. Živí, kteří je zaslechnou, strnou v hrůze a sesilatele nenapadnou do konce scény. Na jiné cíle útočit mohou, chráněný je POUZE sesilatel.
- Použití Daru je potřeba hlásit hráčům, kterých se to týká společně s použitým efektem. (Uremehir, slovo ticha dva, spiriti a nemrtví to mají za jedna a nemohou na mě útočit)

Dar technologie
Zrada železa
Fyzický Dar
Efekt je jednorázový
Kovová věc se sama vyškubne nositeli z rukou a odskočí dva metry. (Pokud má někdo strach z poničení zbraně, speciálně NERFek, využije pravidlo nula, jemně ji položí opodál a neflákne s ní o zem.)
- Použití Daru je potřeba hlásit hráči, kterého se to týká společně s použitým efektem. (Zrada železa, zbraň ti vyskočila z ruky dva metry daleko)

Dar unikání
Dělat mrtvého
Fyzický Dar
Efekt trvá na scénu
Když má sesilatel pod polovinu životů, může padnout k zemi jako mrtvý. Každá kontrola jej prohlásí za mrtvého, ale on se může kdykoli zvednout a opět začít bojovat. Použití daru odhalí Auspex alespoň na druhé úrovni.
- Použití Daru není potřeba hlásit předem, pouze informovat hráče při určování stavu ležícího.

Dar vědění
Požehnání poutníka
Psychický Dar
Efekt je pasivní, lze ho sputit při prvním setkání s daným supernaturálem
Ten, kdo má tento Dar, zná slabiny ostatních supernaturálů, stejně tak je pozná (stejně jako    Auspex 1).

Dar vhledu
Věštění
Psychický Dar
Efekt je jednorázový
Rituální Dar, po kterém vlkodlak uzří vizi.
- Při použití Daru je nutné kontaktovat organizátory.

Dar zuřivosti
Zdokonalení zuřivosti
Fyzický Dar
Efekt je jednorázový
Sesilatel si může přidat až tři tečky k Rage. Omezeno 2x za hru.
- Použití Daru není potřeba hlásit, hráč si pouze přičte Rage.