Předzvěst boje

Vítězné vytí se rozlehlo nočním krajem a v půlce se změnilo ve vítězný pokřik. Mohutný nahý muž stál nad tělem čehosi, co by věřící člověk označil jako démona.
V žilách muže divoce tepala krev a jeho oči zářily do tmy.
Chtěl zabíjet dál...

A probudil se.
Tyto sny byli čím dál tím častější.
Zíral ve tmě do stropu. Jeho žena vedle něj spala v poklidu dál, ale on usnout nemohl.
Byl ztracenec, odpadlík. Už nikdy se nepustí se smečkou na lov.
Ale i když odvrhnul svou cestu, pořád byl tím, kým byl.
Cítil to. Něco prošlo do tohoto světa.
Jeho žena se probudila.
"Cítíš to?" zašeptala.
"Ano. Něco se změnilo."
"Co budeme dělat?" zeptala se, i když odpověď znala.
"Bojovat" odvětil její druh.
"Proti Nim?" Do hlasu jí prosákl strach.
"Proti všem" řekl tvrdě.

ZPĚT